תוכנית ממשלתית להקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה

תוכנית ממשלתית להקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה

בתחילת שנת 2009 נתנה ממשלת ישראל זריקת מרץ לתחום האנרגיות הירוקות בכלל והאנרגיה הסולארית בפרט. הקבינט הכלכלי חברתי של אותה תקופה אישר תוכנית של שר התשתיות בזמנו, פואד, להפיכת הנגב והערבה למקור העיקרי לאנרגיה ירוקה ומתחדשת בישראל. היעד שמציבה התוכנית הוא 10 תחנות אנרגיה סולארית עד שנת 2020, משמע, הקמתה של תחנת אנרגיה סולארית אחת בכל שנה.

יעדי התוכנית להקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה של משרד התשתיות מדברים על כך שעד שנת 2020, 10% מהאנרגיה הנצרכת תהיה מבוססת על אנרגיות ירוקות מתחדשות, עם יעד ביניים של 5% עד שנת 2014. התוכנית מתמקדת בניצול של אנרגיית השמש ובהקמת תחנות סולאריות אך בנוסף מתכננת לנצל את כל סוגי האנרגיה המתחדשת – סולארית, רוח, פסולת אורגנית ומקורות מתכלים אחרים.

כיום מפיקה ישראל רק 1% בלבד מסך האנרגיה שלה ממקורות של אנרגיה מתחדשת ירוקה כגון מערכות סולאריות. 69% מופקים מפחם, 23% מגז טבעי ו 7% ממזוט וסולר. יש לציין כי תוכנית נוספת של משרד התשתיות בעבר הציבה יעד של 2% עד שנת 2007, מה שלא התקיים בפועל.

הדרך בה מתכוון משרד התשתיות לעמוד ביעדיו היא עידוד של הקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה בקצב של תחנה לשנה. השלב הראשון יהיה הקמת תחנות לייצור חשמל סולארי בתמנע שבחבל אילות בהיקף של 50-75 מגה וואט כל אחת. כמו כן, התחייב משרד התשתיות לתת תעריפים גבוהים במיוחד לתחנות סולאריות שייצרו אנרגיה מתחדשת. צעד נוסף לעידוד הקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה יהיה ועדה בין משרדית מיוחדת שתאשר מתן קרקעות ללא מכרז לצורך הקמת תחנות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, לרבות תחנות סולאריות. עד אמצע שנת 2010 מתעתד משרד התשתיות למפות קרקעות בנגב ובערבה עליהן יוקמו תחנות סולאריות וחוות של טורבינות רוח ובמקביל יקודם אישור יוזמת התחנות הסולאריות בנגב מבחינה תכנונית אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים.

משרד התשתיות והקבינט הכלכלי-חברתי רואים בהקמת התחנות הסולאריות בנגב ובערבה הזדמנות פז להוביל את תחום האנרגיה הסולארית והתחנות הסולאריות בעולם בשל תנאי האקלים ושפע השמש בישראל, במקביל לכמות השטחים הפתוחים בדרום הארץ והיכולת הטכנולוגית המתקדמת בתחום התחנות הסולאריות והאנרגיות המתחדשות. התוכנית להקמת התחנות הסולאריות בנגב ובערבה תייצר אלפי מקומות עבודה חדשים עם דרישה לאנשי מקצוע מתקדמים, במקביל להפחתת זיהום האוויר כתוצאה משימוש באנרגיות מתחדשות.

ארגוני איכות הסביבה בישראל בירכו על היוזמה החדשה להקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה, אך המקביל השמיעו ביקורת על כך שצעדים אלו נעשו מאוחר מדי ושהיעד שהציבה לעצמה התוכנית הוא מועט מדי.

אפשרות התגובות סגורה