enlight logoחברת אנלייט של שאול אלוביץ זכתה במכרז הראשון של צה”ל אי פעם להקמת מערכות סולאריות על גגות מבנים בבסיסים הרחבי הארץ.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, מקובצת יורוקום, זכתה במכרז שהוציא משרד הבhטחון להקמת מhתקנים פוטו וולטאיים להפקת חשמל סולארי ומכירתו לחברת החשמל. ההספק הכולל של כל הפאנלים הסולאריים שיותקנו הוא 2.25 מגה וואט. מדובר ב 45 מתקנים סולאריים של 50 קילו וואט כל אחד. ההשקעה המוערכת של אנלייט במכרז הסולארי של צה”ל מוערת בכ 30 מליון דולר.

המערכות הסולאריות שיוקמו יהיו בבעלות אנלייט והיא תפעיל אותן למשך 20 שנה. אנלייט תמכור את החשמל המופק לחברת החשמל וצפוייה להינות מתקבולים של 5.4 מליון שקל למשך 20 שנה. השלמת הפרוייקט צפוייה להיות במהלך שנת 2011.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת נסחרת בבעלות חיים אלוביץ’ בבורסה של תל אביב. החברה כבר הקימה במהלך השנים האחרונות פרויקטים רבים בבעלות מלאה או בשותפות וזכתה בעשרות מכרזים של עיריות ורשויות הן על גגות והן על קרקעות.

enlight