אנרגיה סולארית באופן פרטני ואנרגיות מתחדשות באופן כללי, מקיימות את התנאים של גלגולי אנרגיה, כפי המוסבר בספרי הפיזיקה. ההבנה ששימושים של גלגולי אנרגיה מאנרגית שמש או רוח, אנרגיה של גלי הים או זרימת נהרות יכולה להיות אפקטיבית ויעילה לצורות אחרות של אנרגיה או לאנרגיה בגופים אחרים, חשובה על מנת לקדם את תחומי האנרגיות המתחדשות. גלגולי אנרגיה סולארית

ההגדרה המילונית של גלגולי אנרגיה: מעבר של אנרגיה מצורה מסויימת לצורה אחרת, או מעבר של אנרגיה מאותה הצורה בין גופים שונים. לעיניינינו, אנרגיה סולארית ואנרגיה המוגדרת ממקורות אנרגיה חלופית הן ההוצאה לפועל של גלגולי אנרגיה שונים.

אנרגיה סולארית היא גלגול אנרגיה מאנרגית חום במקרה של אנרגיה תרמו סולארית לאנרגיה קינטית המפעילה טורבינה לייצור חשמל, וכן גלגול אנרגיה מאנרגיה האצורה בקרינת השמש, לאנרגיה חשמלית בתאים הפוטו וולאטיים שמהם בנויים כל הפאנלים הסולאריים. היתרון של האנרגיה הסולארית ידוע כבר ברבים ובישראל ישנו דרייב גדול החל משנת 2009 להתקנות רבות של מערכות אנרגיה סולארית על גגות ובשטחים פתוחים.

אנרגיית רוח היא גלגול אנרגיה מהאנרגיה האצורה במשבי הרוח, לאנרגיה פוטנציאלית בכנפי הטורבינה שמייצרת את החשמל. טורבינות רוח לייצור חשמל ירוק מקיימות את התנאי של גלגולי אנרגיה בשיטה הפשוטה ביותר. טורבינות רוח הן מוצר פופולארי ביותר באירופה ובארה”ב, שם מיישמים את השיטה הזו לייצור חשמל ירוק במאות אלפי קילו וואטים. בישראל, ישנה החווה של טורבינות הרוח ברמת הגולן וכן יזמים פרטיים שמקימים טורבינות רוח בבנייה עצמית.

אם רוצים להבין את החשיבות והיתרונות שגלומים באנרגיות מתחדשות, הבנה של אותם גלגולי אנרגיה היא הדרך הנכונה. גם בשריפת פחם ישנו גלגול אנרגיה אבל מהסוג הנחות יותר בו יש צורך לכלות חומר ( פחם ) על מנת להפיק ממנו את האנרגיה הדרושה. כמובן שבאיכויות של סביבה ובריאות השיטה הפחמית לייצור חשמל נופלת ובגדול.

הבנה של גלגולי האנרגיה השונים והיתרון הגלום בגלגולי אנרגיה ירוקה, מביאים מדענים ומשקיעים מכל העולם לאמץ שיטות אלו ולהביא לכך שאחוז הולך וגודל מהאנרגיה המיוצרת בישראל, מקורו בגלגולי אנרגיה ירוקה, כלומר במערכות תרמו סולאריות ובמערכות פוטו וולאטיות, הן פרטיות קטנות והן מסחריות גדולות.