סקירת מדיניות ורגולציה – אנרגיה

משרד ארדינסט, בן נתן ושות’ נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.

המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, גז טבעי, טיפול בשפכים ובפסולת, תחבורה ציבורית, רכב חשמלי, והתייעלות אנרגטית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.

במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה הנוכחית תתמקד בישראל.

לקריאת הסקירה המלאה הקליקו כאן

ספטמבר 2011

energy regulation policy

במסגרת סקירה זו,  יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת
מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל.  הסקירה הנוכחית
תתמקד בישראל.