שלום רב

מוגשת לכם בזאת סקירת מדיניות ורגולציה ע”י משרד עורכי הדין EBN לחודש אפריל 2012

בנושא האנרגיה הסולארית להלן מספר סקירות מעניינות:

1. שר האנרגיה והמים המליץ להכריז על פרויקט תחנת הכוח הפוטו וולטאית ביישובי החלוציות בעוטף עזה כפרויקט תשתית לאומית.

2. שר האנרגיה והמים חתם על 23 רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה.

3. החלטת מליאת רשות החשמל מיום 12.3.2012 על מתן 51 רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה.

4. החלטת מליאת רשות החשמל מיום 13.3.2012 על מתן 9 רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת ההולכה.

5. החלטת מליאת רשות החשמל מיום 2.4.2012 על מתן 69 רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה.

6. החלטת מליאת רשות החשמל מיום 2.4.2012 על מתן 3 רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה במסגרת מכרזי קרקע.

לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן.