memirכחלק בלתי נפרד מכל מערכת סולארית, ישנם ממירי המתח, שתפקידם פשוט – להמיר את המתח הנוצר בפאנלים הסולאריים למתח נעון לשימוש, הן במערכות סולאריות מחוברות לרשת חשמל והן במערכות סולאריות עצמאיות.

כשמדברים על מערכת סולארית, מדברים בדרך כלל על הפאנלים הסולאריים ועל כמות החשמל שהמערכת מסוגלת לייצר. חלק חשוב לא פחות בכל פאנל סולארי, חלק שמשפיע גם הוא על כמות החשמל המיוצרת על ידי המערכת הסולארית הוא החלק שממיר את המתח במערכת. ההמרה היא של מתח משתנה מהפאנלים הסולאריים למתח יציב של 220 וולט.

ממירי מתח סולאריים מתחלקים אם כן לשתי קטגוריות עיקריות:

  • ממירי מתח מחוברי רשת – ממירי מתח שפועלים במערכות שמחוברות לרשת החשמל המקומית. אילו הממירים שיש לדבר עלים עם החברה המתקינה כאשר רוצים לחבר את המערכת הסולארית לרשת של חברת החשמל ולקבל מהם זיכוי חודשי על החשמל הסולארי המיוצר. ממירים מסוג זה מסוגלים להמיר הספקים החל מאחד קילו וואט ומתאפיינים באמינות לאורך שנים ויכולת ניטור מרחוק. במערכות סולאריות שמותקנות בישראל נהוג למצוא ממירי מתח מחוברי רשת מתוצרת אירופאית או אמריקאית.
  • ממירי מתח עצמאיים – ממירי מתח אלו מיועדים ליחידות אנרגיה סולארית מבודדות. כאשר המערכת הסולארית מותקנת במדבר על מנת להאיר נקודה, בכפר מבודד או בקרן רחוב שתפקידה לספק חשמל למצלמה לצורך העניין. אין צורך בחיבור למערכת חשמל מקומית או בהמרה של המתח לרשת זמינה. ממירי מתח עצמאיים פועלים גם בהספקים קטנים ומיועדים לתת פתרון נקודתי למערכת. ממירי מתח עצמאיים כאלו ניתן לראות בהתקנות מבודדות של מערכות סולאריות.

בגלל היותם צוואר הבקבוק של כל מערכת סולארית, ממירי מתח שונים יכולים לתת פתרונות שונים לצרכים שונים של מערכות סולאריות, השורה התחתונה תמיד תישאר נצילות ויכולת ייצור חשמל סולארי. כל סוג של ממירי מתח סולאריים צריכים לעמוד בתקנים אירופאים לאחר שנבדקו לאורך זמן ובתנאי שטח שונים. לפני בחירה והתקנה של ממיר מתח למערכת הסולארית יש לבדוק גם אחריות ואמינות היצרן.

ישנם כמה ממירי מתח סולאריים מומלצים בישראל על ידי מגוון החברות שמספקות אותם ומתקינות את המערכות הסולאריות, בגלל רגישות המערכות מומלץ לבדוק לאתר היצרן על מנת לקבל תמונה מלאה של הממיר.