מחיר החשמלמחיר החשמל בישראל נקבע על ידי גוף מרוכז הנקרא הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל. גוף זה מונה מתוקף חוק החשמל בשנת 1996.
תעריפי החשמל בישראל מחולקים לפי קבוצות שימוש שונות וכמו כן לפי שעות היום בהם יש יותר ופחות עומס על מערכת ייצור החשמל.

בקביעת התעריף של מחיר חשמל לקוחה בחשבון העלות לייצור החשמל. עלות עקיפה וישירה הכוללת בין היתר גם פיתוח עתידי תחזוקה שותפת וכדומה.

ישנם קבוצות מחירים שונות לשימוש ביתי (בתי מגורים, בתי תפילה וחקלאות), יש תעריף כללי למלאכה ומסחר כמו כן גם מוסדות חינוך, תעריך למאור רחובות ציבוריים, תעו”ז תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה – לקוחות במתח גבוה ומתח נמוך, תעו”ז ברירתי – תעריף המשתנה לפי עומס המערכת וזמן הצריכה, מקדם הספק – ללקוחות בעלי מונה מדידת צריכה כמו כן גם תעריף הפעלת גנרטורים, פסגה ניידת ויותר רלבנטי לענייננו, תעריף למתקנים פוטו- וולטאים קטנים – ללקוחות במתח נמוך ומתח גבוה, שברשותם מתקנים פוטו- וולטאים קטנים, המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי אנרגיה לרשת (מערכות אנרגיה סולארית או טורבינות רוח העומדות בתקנים שנקבעו).

כאמור מחיר החשמל מתעדכן לפי קביעת אותה רשות. לאחרונה עודכן מחיר חשמל של מערכות פוטו וולטאיות ונקבע מחיר ביתי של 2.04 ₪ לכל קוט”ש ולמערכות בינוניות עומד המחיר על 1.49 שקלים לקילו וואט. לטורבינות רוח לעומת זאת עומד התעריף 1.65 לכל קוט”ש מיוצר לבעלי הספק מותקן עד 15 קילו וואט ו 1.29 ₪ לבעלי הספק מותקן מעל 15 קילו וואט ועד 50 קילו וואט.

מחיר החשמל בישראל הוא די גבוה ביחס למחיר בארצות שונות בעולם. לשימוש ביתי מחיר החשמל הוא בין הגבוהים בעולם והתעריף עומד על 53.02 אגורות לכל קילו וואט נצרך. גבוה משמעותית מהמחיר בארה”ב, אוסטרליה, קנדה הודו וארצות אחרות.

בכלל היום ברור לכולם שלצורך הוזלת מחיר חשמל יש להוסיף עוד מקורות אנרגיה מתחדשת או חלופיים על מנת להגדיל את הכמות המיוצרת הארצית עד שזה לא יקרה, וכל עוד מקור האנרגיה העיקרי הוא תלוי פחם, מחירי החשמל צפויים לעלות בעתיד. אנרגיה המופקת מהרוח או אנרגיה המופקת מהשמש הם מקורות האנרגיה החלופית הזמינים בישראל וחייבים לנצל אותם.