38 רשיונות נוספיםביום שני השבוע אושרו 38 נוספים רשיונות למערכות סולאריות בינוניות ע”י מליאת רשות החשמל. היקף המערכות הבינוניות שאושרו הוא 66 מגה וואט. המערכות הסולאריות בינוניות הן חלק מההסדרה הפורסמה ב 2009 למערכות PV בינוניות.

עד כה הוגשו לרשות החשמל בקשות למערכות בינוניות בהיקף של 1,156 מגה וואט. עד כה ניתנו ע”י הרשות רשיונות ל 130 מגה וואט בלבד. ההסדרה ניתנה ל 300 מגה וואט בתעריף של 1.49 ש”ח שירד ב 5% כל שנה.

המינהל צפוי לפרסם מכרזים ל 10 תחנות כוח באנרגיה סולארית בחמישה אתרים: רמת נגב, מצפה רמון, עברונה, דימונה וערד. המתמודדים יאלצו לעמוד בתנאי סף טכנולוגיים ובקבלת רשיון מרשות החשמל.

שיווק הקרקעות יתבצע ע”י יישום מסמך המדיניות שפרסם משרד התשתיות לענף האנרגיות המתחדשות. המשרד הקצה מכסה של 50 מגה-ואט עבור פרוייקטים סולאריים בפריפריה בדרך של מכרזי קרקע. המתקנים בנגב ישולבו במסגרת ההסדרה המתמרצת. עם זאת, בשל המכסה המשוריינת יישמר עבור המתקנים התעריף הנמוך שיירשם במסגרת ההסדרה.