תחנות חשמל סולארי בכרמיאלעיריית כרמיאל בתוכנית ירוקה חדשה. בעוד חצי שנה יוקמו כמה תחנות חשמל סולארי על עשרות גגות בתי ספר ומוסדות חינוך בעיר. היזם שיזכה במכרז יקים ויתחזק את התחנות הסולאריות. זהו חוזה לטווח ארוך של התחנות הסולאריות שיעלו כמיליון שקל כל אחת.

לפי התוכנית הנוכחית של עיריית כרמיאל, תוך חצי שנה יוקמו עשרות תחנות חשמל סולארי על גגות מוסדות החינוך בעיר. כרגע נבחרו 35 מוסדות חינוך (בתי ספר ומבנים ציבוריים) שעל גגותיהם יוקמו התחנות הסולאריות.

בעזרת הסבסוד הממשלתי לחשמל סולארי

התקנת תחנות החשמל הסולארי מתאפשרת בשל הסבסוד שנותנת המדינה לחשמל סולארי שמופק ממערכות אלו. חברת החשמל משלמת על חשמל שמופק מתחנות סולאריות פי 4 מהתעריף הרגיל. עלות כל תחנת חשמל סולארי שתוקם תהיה כמיליון שקל ותספק כ 50 קילו וואט חשמל.

הקמת תחנות סולאריות על גגות גדולים

כוונת עירית כרמיאל היא להקים את תחנות החשמל הסולארי על גגות גדולים של בתי ספר ומוסדות חינוך משום שבתים אלו הם בעלי שטח גג גדול יחסית. שטח גג גדול מאפשר הקמה של מערכות בגדול של 500 מ”ר. ככל ששטח התחנות הסולאריות יהיה גדול יותר כך הן יספקו יותר חשמל סולארי ויהיו משתלמות יותר.

מכרז התחנות הסולאריות – תוך חודשיים

בסביבות אמצע חודש דצמבר אמור להתפרסם המכרז אחרי שישבו בעיריית כרמיאל על התכנון הכללי של המערכות הסולאריות.  בעייריה מתכוונים תוך חצי שנה להתחיל בפועל בהתקנות של התחנות הסולאריות. בעירייה מאמינים כי הפרויקט יחסוך להם כסף רב.

היזם יקים ויתפעל את תחנות החשמל הסולארי

בתכנון המכרז מדובר על כך שהיזם שיזכה במכרז התחנות הסולאריות הוא שיקים ויטפל במערכות לטווח הארוך. היזם ישלם לעייריה שכירות על גגות הבניינים ויתאם את קיזוז החשבונות מול חברת החשמל. התחזית היא להחזיר את ההשקעה על תחנות החשמל הסולארי בתוך 7 שנים.

כרמיאל מצטרפת למאמץ העולמי לחיסכון באנרגיה

במהלך מקיף זה מצטרפת עיריית כרמיאל למאמץ הארצי והעולמי בחיסכון באנרגיה וצמצום הזיהום הנגרם ע”י הפקת חשמל וזאת ע”י שימוש בתחנות חשמל סולארי בהיקף נרחב.

דוגמא לכל תושבי כרמיאל

בכרמיאל רואים בהקמת תחנות החשמל הסולארי אקט חינוכי ראשון במעלה, מעבר לחסכון המשמעותי באנרגיה. בעירייה מאמינים כי התרומה החברתית והתרומה לסביבה היא גדולה מאוד ומהווה דוגמא לתלמידים, להורים ולצוות ההוראה כאחד. כמו כן, הקמת התחנות הסולאריות היא דוגמא לתושבי העיר כרמיאל בכך שהשמירה על איכות הסביבה קשורה ישירות לחסכון באנרגיה.