אלקטרה תתמודד על מכרז אשליםקבוצת אלקטרה שבשליטת גרשון זלקינד נכנסת לתחום האנרגיה הסולארית ותגיש הצעה במסדרת המכרז לתחנת הכוח הסולארית באשלים שבנגב. הגשת ההצעה למכרז היא במסגרת קבוצת סולאר    …מילניום שבה שותפות, מלבד אלקטרה גם דור אלון, מנרב הנדסה וסולאר מילניום הגרמנית שתספק את הפאנלים הסולאריים לפרוייקט. אלקטרה צפוייה להחזיק כ 20-30% ממניות הקבוצה לאחר שאקטליוס האיטלקית פרשה מהקבוצה. פרוייקט אשלים מוערך בכמיליארד שקל ואלקטרה אמורה לקחת חלק בהקמתו באם תזכה הקבוצה בה היא משתתפת.

המכרז באשלים הוא ל 2 תחנות כוח סולאריות בשיטת BOT של מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה כאשר כל תחנה אמורה לייצר 80-125 מגה וואט חשמל. למכרז ניגשו עוד 3 קבוצות נוספות: כלל אנרגיה ואבנגואה הספרדית, ברייט סורס אנרג’י ודלקיה ישראל, וקבוצה נוספת של שיכון ובינוי וסולל. מועד הגשת המכרזים הוא ב 29 לאפריל הקרוב.

(23.3.2010)