בניה אקולוגיתתהליכי התחממות גלובלית עולמית, זיהום אוויר ושינויים אקולוגיים העלו את המודעות הסביבתית בשנים האחרונות לנושא הבנייה האקולוגית. הבנייה באקולוגית, שהייתה נחלת המשוגעים לדבר בלבד בעבר, נהייתה היום אפשרי לכולם דורש כאשר הטכנולוגיה וחומרי הבנייה נהיו זמינים וכלכליים יותר ויותר.

בנייה אקולוגית, או בשמה הנוסף, בנייה ירוקה היא בנייה שמטרתה ליצור תנאים ידידותיים יותר הן למשפחה שגרה בבית האקולוגי והן לסביבה אשר בה הבית האקולוגי בנוי, ע”י יצירת איכות חיים מרבית במקביל חסכון מקסימאלי באנרגיה ומשאבים.

בניה אקולוגית נמדדת בשני היבטים עיקריים: השלכות הבנייה האקולוגית כלפי הבית עצמו, כמו למשל טרקלין חשמל סולארי והשלכות הבית האקולוגי כלפי הסביבה בה הוא נבנה. השלכות הבית האקולוגי כלפי עצמו מתבטאת בחומרים ממנו הוא בנוי, בטכנולוגיות הפקת האנרגיה בהם משתמשים לבית האקולוגי, בניצול חוזר של המים, מחזור האשפה, בידוד ואיטום לצרכי שימור טמפרטורה, ויכולת הניצול של הבית האקולוגי את התאורה הטבעית הקיימת סביבו.

היבט שני בו נמדדת בנייה אקולוגית הוא ביחס הבית האקולוגי לסביבה בה הוא בנוי. בית אקולוגי נמדד במידת ההרס שהוא גרם לסביבה במהלך בנייתו. כמו כן, נמדדת בנייה אקולוגית בהיבט של התחשבות בנוף הטבעי בתהליך עיצוב הבית עצמו והרחובות מסביב לו.

לבנייה אקולוגית עקרונות מנחים על פיהם בונים את הבית האקולוגי. עקרון ראשון הוא מידת הסינרגיה של הבית האקולוגי עם הסביבה בה הוא מוקם. על בית המוקם בבנייה אקולוגית להיות מתוכנן כחלק מהסביבה בה הוא מוקם ומתוך התחשבות של הבנייה האקולוגית בצומח ובחורש הטבעי ובקווי הנוף של האזור.

עקרון נוסף עליו יש להקפיד בבנייה אקולוגית הוא שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. בתים אקולוגיים המוקמים כיום נהנים מטכנולוגיה מפותחת של חומרי גלם חדשניים. יחד עם זאת, קיים שימוש בחומרי גלם מסורתיים בבנייה האקולוגית, אך יש להשתדל לבנות עם חומרים ממוחזרים שנוצרים בתהליך הבנייה ממילא, או בחומרים מקומיים כגון אבן טבעית שנחצבת במקום הבנייה כחלק מהתהליך ההכרחי. כמו כן, בבנייה אקולוגית, נהוג לרכוש חומרי היסוד וגמר (טיח, צבע) ידידותיים לסביבה שמיוצרים בתהליך נקי בלי רעלים או זיהום סביבתי.

עקרונות נוספים בבנייה אקולוגית הינם שימוש באנרגיה חלופית, כגון אנרגיה סולארית, ניצול נכון של האנרגיה הקיימת בבניין וניצול נכון של האור, מחזור זבל ושימוש במערכות מחזור של מים אפורים. בעזרת מספר עקרונות פשוטים ניתן כיום לבנות בתים אקולוגיים נוחים ונעימים תוך עזרה מרבית לשימור הסביבה.