כל צורך באנרגיה יכול למצוא תשובה סולארית הולמת. אם ניתן להראות כמו ברוב המקרים, כדאיות כלכלית למיזם אנרגיה סולארית, התשובה הסולארית לא תאחר לבוא?

אפשרות התגובות סגורה