22
Jul
מופיע בקטגוריות: אינטרדן, אנרגיה סולארית ותוייג:

חברת אינטרדן הוקמה בשנת 1984 ומאז מובילה את תחום מערכות האנרגיה הסולארית מחוברות הרשת והעצמאיות. לאחרונה הקימה חברת אינטרדן את הבניין המשותף הסולארי הראשון בישראל.

אפשרות התגובות סגורה