פאנלים סולארים הותקנו לאחרונה על גגה של מתפרת המדים “עייק”, מדובר בפרוייקט סולארי גדול של חברת חברת “ירוק אנרגיה מהטבע”

אפשרות התגובות סגורה