התלות באנרגיה מתכלה והבעיות שנלוות לכך יוצרות הבנה בכל העולם בחשיבות בשימוש באנרגיה חלופית. פיתוח מקורות אנרגיה חלופית הינם כיום בחזית עולם האנרגיה.
בעיית האנרגיה העולמית

אפשרות התגובות סגורה