ברייטסורס ניגשה למכרז אשליםהקבוצה המשותפת של ברייסורס אנרג’י האמריקאית ואלסטום הצרפתית הגישו בסוף מרץ הצעה להקמת תחנת כוח סולארית בטכנולוגיה תרמו סולארית. תחנת הכוח הסולארית של ברייטסורס ואלסטום מיועדת להיות מוקדמת במסגרת מתחם B בפרוייקט אשלים.

ברייטסורס אנאג’י מפתחת תחנות כוח באמצעות ריכוז קרינת השמש, באמצעות אלפי מראות קטנות (“הליוסטטים”), אל מגדל שבו מחממים מים לטמפרטורה של כ-550 מעלות צלזיוס. הקיטור שנוצר מוזרם לטורבינה ומכאן ואילך תהליך ייצור החשמל הוא ככל תחנת כוח רגילה. הטמפרטורה הגבוהה של הקיטור מאפשרת להגיע לעלות חשמל נמוכה. לאחר המעבר בטורבינה מקורר הקיטור ומוחזר למגדל כמים לשימוש חוזר; הקירור נעשה באמצעים יבשים (כלומר ללא שימוש במים) ומאפשר חיסכון במים, משאב יקר במדבר בו מוקמות התחנות.

ביוני 2008 חנכה החברה את מרכז הפיתוח הסולרי, שדה סולרי פעיל המשמש להדגמת הטכנולוגיה הסולרית של החברה ולפיתוחה, באזור התעשייה “רותם” שליד דימונה. המרכז מפיק כ-4-6 מגה ואט של אנרגיה תרמית.

בשנות ה-80 הוקמו לראשונה תחנות כוח תרמו-סולאריות על ידי חברת “לוז”, ותוכננו על ידי חברת הבת לוז תעשיות ישראל. השדות הסולריים הללו, המכונים Solar Electricity Generating Stations נבנו בדרום קליפורניה ומייצרים 354 מגאוואט.

בשנת 1991, עם ירידת מחירי הנפט וביטול הטבות מס על ידי הממשל הרפובליקאי של הנשיא בוש, פשטה “לוז” את הרגל. החטיבה התפעולית של החברה הפכה לאחר כמה גלגולים לחברת סולל ואילו הנהלת החברה וצוותי ההנדסה פנו לתחומים שונים. בשנת 2006 התכנסו אנשים מההנהלה וההנדסה של “לוז”, חברו לצוות הנהלה והקימו את “לוז 2”. בשנת 2008 שינתה החברה את שמה ל”ברייטסורס אנרג’י.

ברייטוסר תגיש הצעה להקמת מערכת ה LPT 550 החדשנית שלה אשר מתוכננת להקטין את ההשפעה הסביבתית של התחנה בשל הפחתת הצורך בישור קרקע ושימוש בלוחות בטון.