תחנות כוח סולאריות גדולותבעוד תעשיית האנרגיה הסולארית מצפה בכליון עיניים לפרסום העקרונות והתעריפים החדשים למערכות סולאריות קטנות ובינוניות, הודיעה רשות החשמל על שימוע קרוב בנושא תחנות כוח סולאריות גדולות. מדובר בתחנות כוח בטכנולוגיה תרמו סולארית בעיקרה, בהספק ייצור של 5 מגה וואט ומעלה. שטח תחנות כוח סולאריות גדולות אלו יכול להגיע למאות ואף אלפי דונמים ולכן מצריך התייחסות מיוחדת.

בהודעת הרשות נאמר כי ינתנו תעריפים שונים לפי גודל תחנת הכוח הסולארית הגדולה. המכסה שפרסמה הרשות מדברת על ייצור כולל של 500 מגה וואט למתקנים שיחוברו עד 2014. התעריפים שהתפרסמו הם:

  • תחנות כוח סולאריות גדולות עד 60 מגה וואט: 96 אג’ לקוט”ש.
  • תחנות כוח סולאריות גדולות מעל 60 מגה וואט – 1.05 ש”ח לקוט”ש.

התעריפים צמודים למדד ל 20 שנה. התעריף השונה נובע מההכרה שיהיה קושי באיתור שטחים גדולים לתחנות סולאריות גדולות. את התעריף קבעה הרשות לפי עלות הפעלת תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו סולארית אך גם תחנות PV יהנו מאותם תעריפים.

את הרישיון המלא לתחנה הסולארית הגדולה יקבלו היזמים המעוניינים להפעילה רק לאחר 66 חודשים ראשונים בהם יאלצו לעמוד באבני דרך שתגדיר הרשות. בסוף אותה תקופה יקבלו היזמים רשיון ייצור ל 20 שנה עם אופציה לעוד 10 שנים הארכה. כמו כן, יהיה על היזמים המבקשים להקים תחנה סולארית גדולה להוכיח זיקה לשטח הקרקע המיועד. חישוב גודל הקרקע הנדרש יהיה 8 דונם ל 1 מגה וואט מותקן.

ההסדרה לגבי מתקנים סולאריים בינוניים עומדת להתקבל בשבועות הקרובים והתעריף לחשמל ממתקנים אלו יעמוד על 1.58 ש”ח לקוט”ש. התעריף למתקנים סולאריים קטנים, שהוסדר לפני כשנה וחצי עומד על 1.97 ש”ח כיום ואמור להתעדכן בקרוב. שימוע לגבי מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת שאינה סולארית (כגון רוח) התפרסם באוגוסט האחרון ובחודשים הקרובים אמורה להתפרסם ההסדרה הסופית לגביהם.

יום ו’ 11.12.09