משרד התשתיותעוזי לנדאו שר התשתיות חתם בפסח על עוד 18 רשיונות למערכות סולאריות בינוניות. הרשיונות מותנים בעמידה בתנאי הרשיון והם למתקנים סולאריים המחוברים לרשת החלוקה, והם תקפים ל 42 חודשים. עד היום אושרו 170 מגה וואט של רשיונות סולאריים. משרד התשתיות ממשיך במרץ לקיים את מדיניותו של הגדלת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

להלן רשימת החברות שקיבלו רשיון:

• חברת מבני תעשיה בע”מ בכנות, בגודל של 0.363 MW .

• חברת דלקיה אנרגיה – נחל עוז בקיבוץ נחל עוז , בגודל של 6 MW .

• חברת ארן סול ג.כ. 7 שותפות מוגבלת בקיבוץ גדות- לולים , בגודל של 0.515 MW .

• חברת דקלה ערד בע”מ בערד, בגודל של 0.404 MW .

• חברת הדסטופס בע”מ בקיבוץ לוטם, בגודל של 0.63 MW .

• חברת סאנשיין אנרגיות 6 – מיכאל פנינה כהן במושב פטיש, בגודל של 0.35 MW

• חברת א.מ.נ מערכות סולאריות ואנרגיה ירוקה בע”מ במושב מולדת, בגודל של 0.6 MW .

• חברת רעות אנרגיה מתחדשת בע”מ באזור תעשיה בר לב, כרמיאל, בגודל של 0.63 MW .

• חברת מגור החזקות בע”מ – מובילי דרור בא.ת. מגדל העמק, בגודל של 0.577 MW .

.• חברת מצוקי תמנע בע”מ בתמנע, בגודל של 6 MW .

• חברת דלקיה אנרגיה – קיבוץ להב בקיבוץ להב , בגודל של 3.2 MW .

•חברת יואב צור אנרגיה בע”מ במושב באר טוביה, בגודל של 0.6 MW .

• חברת סולארותם בע”מ בכפר וורבורג, בגודל של 0.45 MW .

• חברת איי סי גיס סולאר בע”מ בא.ת. אלון תבור, בגודל של 1.1 MW .

• חברת ארן סול א.ס. 8 שותפות מוגבלת בקיבוץ גדות- פלסגד , בגודל של 0.43 MW .

• חברת סאנשיין אנרגיות 6- פנחס כהן, במושב פטיש, בגודל של 0.625 MW .

• חברת איי סי גיס סולאר בע”מ בא.ת. אלון תבור, בגודל של 1.2 MW .

• חברת מגור החזקות בע”מ – מפעל פלעד בא.ת. מגדל העמק, בגודל של 0.445 MW .